نرخ پوسته ذرت عمده بازرگانی کهن آغاز شد

نرخ پوسته ذرت عمده بازرگانی کهن آغاز شد. چرا این محصول برای انواع دام های سبک و سنگین به ویژه گاو شیری مفید و ضروری است؟

نرخ پوسته ذرت عمده بازرگانی کهن آغاز شد. چرا این محصول برای انواع دام های سبک و سنگین به ویژه گاو شیری مفید و ضروری است؟

 جیره ارزان با محصولات جایگزین

دامداری های صنعتی با جایگزینی انواع جیره های ارزان نسبت به کاهش هزینه های جیره اقدام می کنند.

 گندم و جو و ذرت دانه های خوراکی پایه را تشکیل می دهند که افزودن این دانه ها بار مالی زیادی برای دامداری ها خواهد داشت.

بررسی انواع جایگزین ها و تامین بخشی از خوراک دام و طیور با انواع جیره های ارزان به منظور کاهش هزینه ها صورت می گیرد.

پوسته ذرت غنی شده یا همان فیبر ذرت در کنار دانه های پایه قرار می گیرد.

این جیره ارزان ارزش غذایی مطلوبی می باشد که با ترکیب به اندازه و دانستن روش استفاده صحیح از آن کیفیت جیره تا میزان قابل توجهی بهبود بخشیده می شود.

همچنین مانند خود ذرت حاوی نشاسته و پروتئین و مواد معدنی است که در خوراک دام و طیور استفاده می شود.

ارزش تعذیه ای این جیره برای بهبود کیفیت خوراک دام و طیور مناسب است.

نرخ پوسته ذرت عمده بازرگانی کهن آغاز شد

خرید آن به بهبود کیفیت جیره کمک می کند.

برای خرید هر میزان تناژ مورد نیاز خود از پوسته ذرت غنی شده می توانید با بازرگانی کهن تجارت نیکنام تماس حاصل فرمایید.