فروش سبوس برنج درجه یک خوراک دام آغاز شد

فروش سبوس برنج درجه یک خوراک دام آغاز شد. با افزودن این محصول به انواع جیره های دامی می توان بخش عمده ای از نیاز به فیبر را تامین کند.

صادرات سبوس

فروش سبوس برنج درجه یک خوراک دام آغاز شد. با افزودن این محصول به انواع جیره های دامی می توان بخش عمده ای از نیاز به فیبر را تامین کند.خ

خرید ارزان تر پوسته برنج

دامداران همیشه به دنبال جیره های ارزان تر و با ارزش تغذیه ای مطلوب هستند.

شاید تصور کنید این محصول تنها خاصیت سیر کنندگی برای دام دارد.

معرفی انواع جیره های جایگزین ماند سبوس ها در این راستا صورت می گیرد که جیره ای سالم و مغذی است.

این محصول به خوبی دام را سیر کرده و برخی از نیاز های تغذیه ای آن را تامین می کند.

به این سبب تکمیل کننده نیاز های تغذیه ای انواع دام است.

در فرایند تولید، مقداری از روغن دانه کامل برنج جذب سبوس می شود که در زمان افزودن آن به خوراک دام به این موضوع دقت شود.

استفاده از سبوس در جیره گوساله به دلیل محتوای روغن محدود تر است.

اگر بیش از 30 درصد سبوس برنج در جیره باشد باعث ایجاد چربی نرم شود.

در هفته های آخر پرواربندی میزان استفاده از سبوس برنج در جیره کم می شود.

این محصول در تابستان که علوفه های تابستانی آب زیادی دارند جیره مناسبی است.

زیرا به خوبی آب علوفه های آبدار را از شکمبه دام جذب می کند که انتخاب مناسبی برای این فصل است.

فروش سبوس برنج درجه یک خوراک دام آغاز شد

نرخ انواع سبوس بازرگانی کهن مرجعی برای تامین کنندگان جیره است.

از فروشگاه اینترنتی ما سبوس و انواع خوراک مورد نیاز دامداری خود را تهیه کنید.

انواع سبوس را در کمترین زمان با مناسب ترین قیمت بخواهید.