خرید پوسته ذرت غنی شده درجه یک امسال شروع شد

خرید پوسته ذرت غنی شده درجه یک امسال شروع شد. این محصول می تواند بخش عمده ای از نیاز دام و طیور پرورشی به پروتئین و فیبر را تامین کند.

سبوس یا پوسته ذرت

خرید پوسته ذرت غنی شده درجه یک امسال شروع شد. این محصول می تواند بخش عمده ای از نیاز دام و طیور پرورشی به پروتئین و فیبر را تامین کند.

ویژگی کلی پوسته ذرت

پوسته ذرت فراورده جانبی ذرت است . به صورت پودر نارنجی رنگ عرضه می شود.

این محصول ویژگی های تغذیه ای ممتازی در مقایسه با جیره های هم ردیف خود دارد.

از این رو به تازگی به خرید مداوم دامداران تبدیل شده است.

 انرژی مطلوب این محصول موجب افزایش تولید شیر در گاو های شیری می شود.

خوش خوراکی و تولید شیر بدون بو در مقایسه با استفاده از منابع پروتئینی رایج مانند پودر ماهی از مزایای مهم آن است.

می تواند به کاهش هزینه تامین خوراک دام در مقایسه با منابعی مانند پودر ماهی منجر شود.

به سبب پروتئین مطلوب، در رشد و نمو خوب بافت های دام و طیور تاثیر بالایی دارد که مناسب برای پرورش دام با اهداف پرواری است.

به سبب رنگدانه ای که دارد بهبود دهنده رنگ گوشت دام و زرده تخم مرغ نیز هست.

همچنین خوراک مطلوبی برای آبزیان محسوب می شود زیرا افزایش دهنده وزن نهایی است.

این افزایش وزن در آبزیان بدون تاثیر منفی بر رشد، تغذیه، آنزیم های کبدی و شاخص های بیوشیمیایی است.

این ویژگی موجب برتری قابل توجهی نسبت به خوراک های مشابه است.

همچنین قابلیت هضم بالایی برای انواع دام سبک و سنگین و نیز طیور پرورشی دارد.

خرید پوسته ذرت غنی شده درجه یک امسال شروع شد

بهای این محصول برای خریداران که به طور معمول دامداران و مرغداران و پرورش دهندگان آبزیان هستند به صرفه است.

بازرگانی کهن این محصول را با کیفیت مطلوب در اختیار دامداری ها قرار می گیرد.

بازرگانی کهن تجارت نیکنام تماس حاصل فرمایید.