نوشته‌ها

سبوس برنج دوکوب کامپیوتری خوراک دام و طیور

آیا با خواص سبوس برنج دوکوب کامپیوتری در خوراک دام و طیور آشنایی دارید؟ نحوه و میزان مصرف سبوس دوکوب در جیره های غذایی چگونه است؟