نوشته‌ها

کاهش قیمت جیره دام طیور با آردک برنج

آیا در شرایط فعلی کاهش قیمت جیره دام و طیور ضروری است؟ چگونه آردک برنج سبب کاهش هزینه های دامداری ها و مرغداری ها می شود؟